İstihdam (Seçme - Yerleştirme) Çözümleri

İstihdam (Seçme - Yerleştirme) Çözümleri

KRM Ö.İ.B istihdam çözümleri kapsamında, pozisyonun gereklilikleri kadar adayın kurum kültürüne ve dinamiklerine de uygun olması ve uzun süreli istihdam edilmesi amaçlanır. Uzman ve üst düzey kadrolarda işe alım süreç yönetimi:

  • Danışmanlarımız tarafından kurum ziyaretleri gerçekleştirilerek kurum kültürünün tanınması
  • Kurum ihtiyaçlarının analiz edilerek uygun aday profilinin belirlenmesi
  • İstihdam gerçekleştirilecek olan pozisyonun analiz edilmesi ve ilan çalışmalarının yapılması
  • Mevcut veri tabanımızdaki adaylara ek olarak kariyer portalları, head-hunting ve doğrudan ulaşım yöntemleri ile uygun adayların belirlenerek, seçme - yerleştirme sürecine dâhil edilmesi
  • Telefon mülakatlarının tamamlanması ve güçlü adayların yüz yüze mülakata davet edilmesi
  • Yetkinlik bazlı mülakatların tamamlanması ve uygun adayların kısa liste halinde, danışman görüşleriyle birlikte raporlanması
  • Kurum tarafından uygun görülen adaylarla iş görüşmelerinin organize edilmesi
  • Olumlu bulunan adayların referans kontrollerinin yapılması ve raporlanması
  • Tüm süreçleri başarıyla geçmiş aday veya adaylara iş teklifinin yapılması
  • İşveren - çalışan arasındaki memnuniyetin düzenli aralıklarla takibinin sağlanması