Geçici İş İlişkisi Çözümleri

Geçici İş İlişkisi Çözümleri

Geçici iş ilişkisi çözümleri ile kurumunuzun insan kaynaklarını esnek bir şekilde yönetebilir ve öngöremediğiniz istihdam ihtiyaçlarını çözebilirsiniz.

Geçici İş İlişkisi Sağlanabilecek Durumlar

Analık Hali

 • Doğum öncesi ve sonrası raporlu olunan süre boyunca
 • Analık izni sonrası yarım çalışma süresi boyunca
 • Analık izni sonrası kısmi süreli çalışma süresi boyunca
 • Doğum sonrası ücretsiz izin süresi boyunca

Süre Sınırı Olmaksızın Geçici İşçi Temini Halleri

 • Ev hizmetleri
 • Mevsimlik tarım işleri

İş Sözleşmesinin Askıda Kaldığı Haller

 • Askerlik hizmeti süresince
 • Ücretsiz izin süresince
 • Sağlık raporu süresince
 • Yasa gereği gerçekleşen diğer askı hallerinde

Süreli Geçici İşçi Temini Halleri

 • Dönemsellik arz eden iş artışları halinde
 • Geçici projeler için çalışacak personele ihtiyaç duyulduğunda
 • Üretimi etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde
 • İşletmenin mal ve hizmet üretim kapasitesinin öngörülemeyecek şekilde artması halinde

Geçici İş İlişkisi Sağlanamayacak Durumlar

Sürekli

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında
 • Yeraltı maden çıkarılan işyerlerinde
 • Grev ve lokavtın uygulanması sırasında

Geçici

 • Aynı iş için 6 ay süreyle
 • İşten çıkartılan işçi 6 ay süresince
 • Toplu işçi çıkarma tarihini takip eden 8 ay süresince

ÖNEMLİ: Geçici işçi sayısı, işyerinde çalışan işçi sayısının ¼’ünü geçemez!